top of page
pachtgoedhof-website groen .jpg

Ons Verhaal

Historiek 't Pachtgoedhof

Door schenking van de zusters Lessiers, 2 welbegoede Antwerpse jonkvrouwen, kwam de pachthoeve, want zo heet het Olivetenhof in de volksmond, in 1481 in eigendom van de Burgerlijke Godshuizen van Mechelen.

De boerderij bestond uit een omwalde, versterkte hofstede, gelegen aan de Cedronbeek met een vijver waaruit water werd geput voor de brouwerij. Vele landbouwers brouwden enkele honderden jaren terug immers zelf hun geestrijk vocht, en de pachters van het Olivetenhof waren daarop geen uitzondering. Maar die brouwerij is nu reeds enkele eeuwen geschiedenis.

In totaal was het bedrijf met hof, stallingen en grond bijna 30ha groot. Dat was vroeger veel te groot van één familie. Vandaar dat grote delen grond werden doorverpacht. Elke tweede Kerstdag kwamen deze pachters dan betalen op het hof vanaf 3uur in de namiddag. Op sommige momenten waren er zelfs meer dan 20 pachters en die organiseerden een echte boerenkermis met kaarting op het hof. De landbouwer-herenboer liet boterhammen met "kop" aanrukken. 

Eigenaars en chef Kok

Hilde, Geert & Kevin

pexels-photo-2403392_edited.jpg

In 1986 kocht de Familie Van Wauwe - Van Moer de hoeve van het OCMW van Mechelen en heeft ze gerestaureerd en verbouwd. In 1996 werd de koeienstal verbouwd tot verbruikerszaal aan de kinderboerderij, die in maart 1997 opende met hoevedieren en een speeltuin.

In 2017 komt zoon Kevin mee in de zaak, afgestudeerd in Hotel school 'Ter Groene Poorte" in Brugge. 

bottom of page